Zgodnie z § 122 ust. 1., pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Przemysław Jałoza