Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania statystyczne za 2023 r.

Sprawozdania za rok 2022

Zgodnie z § 122 ust. 1., pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.