Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyniku kontroli instancyjnej sprawy dotyczącej zabójstwa, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku w 2016r. (sygn. akt II AKa 195/19) podzielił ocenę dowodów i ustalenia faktyczne dokonane przez sąd I instancji, za wyjątkiem ustalenia zamiaru, z jakim działał oskarżony. W tym zakresie sąd odwoławczy zmienił opis czynu przypisanego oskarżonemu i wymierzył mu na nowo karę w wysokości 12 lat pozbawienia wolności.

Sędzia sprawozdawca wskazał na brak wątpliwości, iż podczas bójki do jakiej doszło między pokrzywdzonym, a oskarżonym i właścicielem baru, oskarżony zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów nożem, z których jeden, zadany z dużą siłą w okolice klatki piersiowej, przebił grubą warstwę zimowego ubrania i sięgnął aż do mięśnia sercowego. Mimo że oskarżony zadawał ciosy niejako „na oślep”, musiał zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nich może okazać się śmiertelny. Przewidywał więc możliwość pozbawienia pokrzywdzonego życia i godził się na to, co uzasadnia przypisanie mu zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

Sędzia sprawozdawca podkreślił również, że nie można stracić z pola widzenia tła inkryminowanego zajścia, które sprowokowane zostało przez pokrzywdzonego. W zuchwały sposób, nie płacąc zabrał on z baru 2 butelki coca-coli, wcześniej płacąc za kebaba demonstracyjnie przerwał banknot, a jego kolega chciał w lokalu odpalić petardę. To wszystko jednak nie usprawiedliwia użycia przez oskarżonego noża, zwłaszcza że podczas bójki jego życie nie było zagrożone, to on i właściciel baru mieli liczebną i siłową przewagę nad pokrzywdzonym.

Wymierzona oskarżonemu kara 12 lat pozbawienia wolności nie nosi cech ani rażącej łagodności, ani rażącej surowości. Jest sprawiedliwa i adekwatna zarówno do stopnia zawinienia sprawcy, jak i stopnia społecznej szkodliwości czynu, uwzględnia też wszystkie okoliczności przedmiotowe i podmiotowe. Spełni rolę zapobiegawczą i wychowawczą w stosunku do oskarżonego, jak też zrealizuje potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.