Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego celem ustalenia, jaki był mechanizm i skutki obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego w wyniku inkryminowanego zdarzenia. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu po sporządzeniu opinii.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 styczeń 2021 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 14 styczeń 2021 Radosław Świsłocki Porównanie