Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w zaskarżonej przez oskarżyciela posiłkowego części tj. w zakresie kwoty częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,  w sprawie dotyczącej mężczyzny, który upozorował wypadek drogowy w celu uzyskania nienależnego odszkodowania (sygn. akt II AKa 75/22).

Zarówno obrońca oskarżonego jak i prokurator na rozprawie wnosili o nieuwzględnienie apelacji i utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że apelacja złożona przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, który domagał się naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości jest niezasadna. Sędzia sprawozdawca podała, że obowiązek naprawienia szkody czynu popełnianego w 2014r.  musi być miarkowany z rolą sprawcy, a częściowe naprawienie szkody w sytuacji, gdy w sprawie jest też inny współsprawca czyny, który ponosi odpowiedzialność za szkodę, jest zgodny z prawem.

 

Wyrok jest prawomocny. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 czerwiec 2022 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 23 czerwiec 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie