Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 9 listopada 2022r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku o sygn. akt III K 131/20 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie mężczyzn, którzy podczas zgromadzenia publicznego nawoływali do nienawiści na tle różnic narodowościowych.  (sygn. akt II AKa 34/22) skandując hasła „A na drzewach zamiast liści będą wisieć Syjoniści”, w ten sposób, że w stosunku do obu oskarżonych z opisu czynu wyeliminował określenie „przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”.

W stosunku do oskarżonego, który w pierwszej instancji został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej  kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na trzyletni okres próby.

Jednocześnie podwyższył wysokość orzeczonych na rzecz pokrzywdzonych nawiązek do 1.500 złotych.

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja prokuratora zmierzająca do uniewinnienia oskarżonych jest oczywiście niezasadna. Wymierzone oskarżonym kary pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem ich wykonania) winny spełniać nie tylko cele prewencji indywidualnej ale także cele prewencji szczególnej i ostrzegać przed naruszaniem porządku i uzmysłowić, że nie może być przyzwolenia i pobłażliwości do tego rodzaju przestępstw z mowy nienawiści. Takie hasła mogą prowokować do popełniania tego rodzaju przestępstw i nie można tego rodzaju zachowań  traktować w kategoriach wolności słowa. Trybunał w Strasburgu podkreślał, że nie ma wolności słowa w przypadku nawoływania do nienawiści.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 listopad 2022 Magdalena Kukiełko