Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 11 kwietnia 2024 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie II K 16/23, wydany w sprawie o zabójstwo młodego mężczyzny w salonie gier w Ostrowi Mazowieckiej.

Sąd odwoławczy za niezasadne uznał w tej sprawie apelacje obrońców, oceniając je jako lakoniczne i nieprzekonujące. W tym względzie Sąd stanowisko swoje oparł w szczególności na znajdującym się w materiale dowodowym nagraniu z monitoringu. Nagranie to ujawnia w sposób niebudzący wątpliwości przebieg zdarzenia, w tym także i rolę każdego z oskarżonych. Nieskuteczne działania obrońców ukierunkowane były na polepszanie sytuacji procesowej oskarżonych, co jednak nie zyskało aprobaty Sądu odwoławczego.

Co do sprawcy oskarżonego w tej sprawie o zabójstwo z użyciem noża, Sąd Apelacyjny, uzupełniając kwalifikację prawną o przepis art. 4 § 1 k.k., orzekł – tak jak Sąd I instancji – karę pozbawienia wolności w wysokości 25 lat.

Natomiast za słuszny Sąd uznał zarzut apelacji prokuratorskiej, stwierdzając, że zachowanie dwóch spośród biorących udział w pobiciu sprawców zakwalifikować należy z art. 158 § 3 k.k., albowiem ich działanie w następstwie doprowadziło do śmierci człowieka, przy czym zachowanie jednego z nich stanowiło spiritus movens zdarzenia. Sąd Apelacyjny, zmieniając kwalifikację prawną czynów im zarzuconych, a dodatkowo uzupełniając tę kwalifikację o przepis art. 4 § 1 k.k., kary wymierzone im za pobicie ze skutkiem śmiertelnym orzekł odpowiednio w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności i 4 lat pozbawienia wolności.

Orzeczoną wobec ostatniego ze sprawców karę pozbawienia wolności za czyn z art. 158 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny obniżył z 6 miesięcy pozbawienia wolności do 5 miesięcy pozbawienia wolności, uzupełniając podstawę prawną skazania o przepis art. 4 § 1 k.k.

Sąd Apelacyjny podwyższył także kwoty zadośćuczynienia zasądzone od dwóch oskarżonych, odpowiednio do kwot 10.000 złotych i 20.000 złotych.

Co do oskarżonej o przestępstwo zacierania śladów i nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, Sąd Apelacyjny zapadły w postępowaniu pierwszoinstancyjnym wyrok utrzymał w mocy.

Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 15 kwiecień 2024 Adam Zimnoch