Sąd Apelacyjny w Białymstoku  informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z  Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 7430727  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

Informacja o działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - tekst nagrany w polskim języku migowym


Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.

Osoby głuche lub słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo na adres: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ulica Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
  2. wysyłając informację  e-mail na adres e-mail: boi@bialystok.sa.gov.pl
  3. wysłać fax na numer 85 7329 001
  4. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania

Sąd Apelacyjny w Białymstoku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka  migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane  stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram:

     tłumacz online języka migowego

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line  zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).  Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego  w Białymstoku,  wejście od ulicy Świętojańskiej,  pokój numer 018.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku jest wyposażony w pętlę indukcyjną – system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 17 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 23 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 28 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie