Wpłaty gotówkowe można uiszczać na rachunki bankowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

NBP O/O Białystok
19 1010 1049 0093 3522 3100 0000 - opłaty sądowe

NBP O/O Białystok
56 1010 1049 0093 3513 9800 0000 zaliczki na koszty procesowe - (opinie biegłych sądowych)

Wadium do przetargu, poręczenie majątkowe, zabezpieczenie robót:

PLN: 93 1130 1017 0021 1001 6890 0004
USD: 66 1130 1017 0021 1001 6890 0005
EUR: 50 1130 1017 0021 1001 6890 0002
CHF: 77 1130 1017 0021 1001 6890 0001
GBP: 23 1130 1017 0021 1001 6890 0003

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.