Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku sekretarza sądowego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
22 sierpień 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13 wrzesień 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
27 wrzesień 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13 październik 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie