Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
20 wrzesień 2023 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 wrzesień 2023 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 październik 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 październik 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
31 październik 2023 Przemysław Jałoza Porównanie