Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56. 

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

Dwudziestoczteromiesięczna ochrona fizyczna budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Podkategorie