Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Dostawa  klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w  Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku– G-241-5/18

Podkategorie