Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Postępowanie - Wykonanie roboty budowlanej  polegającej na budowie dwóch  otworów drzwiowych w pokojach 105 i 106 w zabytkowym gmachu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku– G-241-07/19 do zamieszczenia na  stronie www Sądu.

Podkategorie