Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Zarządzenie nr A.0210.6.2023 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów obszaru Apelacji Białostockiej.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki majątku ruchomego (książki).

Sprzedaż urządzenia drukującego (G-240-29/22)

Komunikat o możliwości ubiegania się o zatrudnienie w SA w Białymstoku na stanowisku asystenta sędziego w ramach przeniesienia służbowego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 998 z późń. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci urządzenia drukującego marki Canon VARIOPRINT 130 (nr seryjny 698505898), rok produkcji 2021, data zakupu 17.12.2021 r., nr ewidencyjny 2010-1800057-00.

W związku problemami technicznymi z systemem Wirtualnego Biura Obsługi Interesantów uprzejmie informujemy, że użytkownikom sieci Plus zostały uruchomione dodatkowe numery telefonów: Biuro Obsługi Interesanta 85 7430700, Czytelnia Akt 85 7430701.

Kasa Sądu Apelacyjnego w dniu 30 grudnia 2022 r. czynna będzie w godz. 8.00 – 10.00