Wykładem inauguracyjnym na temat stanu sądownictwa w Polsce, wygłoszonym przez sędziego Sądu Najwyższego Antoniego Górskiego, rozpoczęła się w dniu 26 listopada 2012 roku trzydniowa konferencja sędziów Sądów Apelacyjnych w Białymstoku i Warszawie. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego na temat: „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, a sądy powszechne”.

Przez kolejne dwa dni sędziowie będą obradować w trzech grupach. Dla sędziów karnistów - o uchybieniach w pracy orzeczniczej sądów apelacyjnych i o reformie procedury karnej będzie mówił sędzia Sądu Najwyższego Eugeniusz Wildowicz, a o postępowaniu apelacyjnym de lege lata wykład wygłosi sędzia Sądu Najwyższego Jadwiga Żywolewska – Ławniczak. W grupie sędziów cywilistów - zmiany w kodeksie postępowania cywilnego przedstawi sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Małgorzata Manowska, a na temat zwrotu pomocy publicznej w prawie krajowym i wspólnotowym będzie mówił radca prawny Krzysztof Brysiewicz. Dla sędziów orzekających w pionie pracowniczym i ubezpieczeniowym przeglądu najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Praw Człowieka dokonają sędziowie Sądu Najwyższego Jolanta Strusińska – Żukowska i Krzysztof Staryk.

{gallery}galerie/konferencja{/gallery}

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.