Wiceprezes Sądu - SSA Sławomir Wołosik

tel. 85 743 03 11
pok. 320 IIp


Kompetencje Wiceprezesa Sądu:

  1. zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności,
  2. wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, komorników oraz notariuszy, w tym rozpoznaje skargi,
  3. wykonuje inne czynności zlecone przez prezesa, w tym przyjmuje interesantów w czasie jego nieobecności,
  4. pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji Sądu Apelacyjnego,
  5. orzeka w sprawach karnych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.