Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę z montażem systemu klimatyzacji zbudowanej w oparciu o klimatyzator Mitsubishi Heavy Industries FDU250VH/FDC250VSA-W do klimatyzowania Sali rozpraw nr IV w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku – G-381-213/22 -  o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Rozeznanie rynku dotyczące: Przedłużenie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci w sądach apelacji białostockiej

Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę   agregatu prądotwórczego do zasilania sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Podkategorie