Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Zamawiający, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę telefonów komórkowych do sądów apelacji białostockiej o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym wyłączonego ze stosowania przepisów wymienionej ustawy. ustawy.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Rozeznanie rynku dotyczące:

dostawy aparatów do telefonii komórkowej na potrzeby sądów apelacji białostockiej

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn. “świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. ” o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonego ze stosowania przepisów ww. ustawy.

Podkategorie