Kasa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w dniu 29 grudnia 2023 r. czynna będzie w godz. 8.00-10.00

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2303) (dalej: rozporządzenie) informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do odsprzedaży.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku poszukuje asystenta sędziego lub starszego asystenta sędziego z sądu okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku zainteresowanego zatrudnieniem w II Wydziale Karnym w ramach przeniesienia służbowego – podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1917) w związku z art. 155 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

Jednocześnie informuję, że zaproszenie skierowane jest do asystentów sędziego posiadających adres zamieszkania w Białymstoku.

Kandydaci zainteresowani przeniesieniem służbowym proszeni są o nadesłanie zgłoszeń wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania - na adres kadry@bialystok.sa.gov.pl w terminie do dnia 27 listopada 2023 r.

Zarządzeniem nr  022/131/22/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2022 r. ustalono dzień 10.11.2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r..

W dniu 28 września 2023r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 82 z udziałem Wiceminister Sprawiedliwości Katarzyny Frydrych, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Krzysztofa Adamiaka, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Grażyny Lewickiej, Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży Jana Leszczewskiego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie Agnieszki Skrodzkiej.

W wydarzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele Rządu, przedstawiciele sądów z apelacji białostockiej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy Sądu Rejonowego w Grajewie.

Pani Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie Sędzia Agnieszka Skrodzka podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia i odkryła tablicę upamiętniającą zakończenie inwestycji.

Budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Grajewie rozpoczęła się w 2020 roku. Inwestycja została zrealizowana przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku i kosztowała ponad 35,6 milionów złotych. Budynek został zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 82 i ma 2.180,13  tys. powierzchni użytkowej. Wszystkie wydziały sądu, które do tej pory znajdowały się w różnych lokalizacjach zostały umieszczone w nowej siedzibie. Dla interesantów przewidziano wygodną przestrzeń z fotelami i tablicami informacyjnymi ułatwiającymi orientację. Zadbano również o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Gmach został wyposażony w nowoczesne systemy elektroniczne i informatyczne w tym. min. monitoringu i alarmowe.

 

Dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku jest dniem wolnym od pracy.
Dzień 26 sierpnia 2023 r. (sobota) jest dniem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 022/131/22/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2022 r.