Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 5 marca 21020r., godz. 9.30, s. II Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dotacji dla niepublicznych przedszkoli (sygn. akt I ACa 487/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku warunkowo zawiesił na okres 2 lat wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec dwójki mężczyzn oskarżonych o napaść na dziennikarza – operatora Telewizji Polsat na terenie Puszczy Białowieskiej w lipcu 2017r. (sygn. akt II AKa 225/19). W pozostałym zakresie nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniesionych apelacji i zmiany wyroku sądu I instancji.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Z uwagi na wniosek oskarżonego o doprowadzenie go na rozprawę odwoławczą Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozprawę odroczył. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyniku kontroli instancyjnej sprawy dotyczącej zabójstwa, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku w 2016r. (sygn. akt II AKa 195/19) podzielił ocenę dowodów i ustalenia faktyczne dokonane przez sąd I instancji, za wyjątkiem ustalenia zamiaru, z jakim działał oskarżony. W tym zakresie sąd odwoławczy zmienił opis czynu przypisanego oskarżonemu i wymierzył mu na nowo karę w wysokości 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację pozwanego Powiatu Bielskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie o zapłatę  (sygn. akt I ACa 637/19).

 

W dniu 27 lutego 2020r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę mężczyzny, mieszkańca Bielska Podlaskiego, oskarżonego o to, że w lutym 2011 r. zabił swoją żonę nożem, a następnie zwłoki kobiety zawinął w dywan i ukrył w ziemi w lesie, w pobliżu wsi Malesze, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. (sygn. akt II AKa 252/19). Sąd Okręgowy w Białymstoku uznając oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu, skazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności.

Wyroki w sprawach I ACa 637/19 i I ACa 629/19 Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyda w dniu 24.02.2020 r., odpowiednio o godz. 13.00 i 13.30, s. II.

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 lutego 2020r., godz. 9.30., s. II skontroluje prawidłowość wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, który zasądził od pozwanego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rzecz powoda P. R. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę ponad 1,5 miliona złotych, oddalając jednocześnie powództwo w pozostałym zakresie (sygn. akt I ACa 629/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 lutego 2020r., godz. 8.30., s. II rozpozna apelację Powiatu Bielskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, zgodnie z którym ma on zapłacić powodowej Spółce kwotę prawie 300 tys. zł z ustawowymi odsetkami  (sygn. akt I ACa 637/19).