Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W procesie dotyczącym strzelaniny w N. na tle porachunków w środowisku przestępczym (sygn. akt II ka 31/20), Sąd Apelacyjny zarządził przerwę w rozprawie odwoławczej do dnia 23.10.2010 r., godz. 10.00, sala IV.

W dniu 17.09.2020r., godz. 9.00 s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dwójki mężczyzn oskarżonych m.in. o usiłowanie zabójstwa i pobicie (sygn. akt II AKa 31/20). Do obu inkryminowanych zdarzeń miało dojść w 2016r. na terenie N.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 27/20 do dnia 23 września 2020 r., godz. 14.30, s. IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 112/20 do dnia 21 września 2020 r., godz. 12.00, s. IV;

W dniu 15 września 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o kierowanie gróźb karalnych oraz usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad konkubiną  (sygn. akt II Aka 112/20).

W dniu 15.09.2020r., godz. 13.00 s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą czwórki mężczyzn oskarżonych o szereg przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (sygn. akt II AKa 27/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmodyfikował częściowo treść oświadczenia, jakie w ramach przeprosin za pomówienia zawarte w treści opublikowanych przez powódkę (pozwaną wzajemną) artykułów, naruszające dobre imię fundacji zajmującej się monitorowaniem zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, ma ona opublikować na swój koszt we wskazanych mediach.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił częściowo wyrok w sprawie sprawców pobicia m.in. pobicia amerykańskiego żołnierza z kontyngentu stacjonującego w Polsce (sygn. akt II AKa 56/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I ACa 649/19 do dnia 4 września 2020 r., godz. 14.00, s. V.