Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 67/22 dotyczącej spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią pokrzywdzonego odroczył wydanie wyroku do dnia 25 sierpnia 2022r., godz. 12:30, s. IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz.09:00 na sali nr  IV rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzny, który dokonał rozboju posługując się niebezpiecznym przedmiotem w postaci maczety (sygn. akt II AKa 61/22).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz.12:00  na sali nr IV rozpozna sprawę przedsiębiorcy, który w trakcie trwania pandemii, na zlecenie kobiety i mężczyzny, zorganizował uroczystość weselną  (sygn. akt II AKa 68/22).

W dniu 4 sierpnia 2022r., godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie o sygn. akt  II K 47/21, który uznał oskarżoną winną usiłowania zabójstwa w ten sposób, że ustalił, iż oskarżona dobrowolnie odstąpiła od dokonania czynu zabronionego określonego w art. 148 §1 k.k. oraz zapobiegła skutkowi stanowiącemu znamię tego czynu i z tą zmianą czyn ten zakwalifikował z art. 156 §1 pkt 2 k.k. i wymierzył jej karę 1  roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W dniu 11 sierpnia 2022r., godz. 10:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  mężczyzny - obywatela Republiki Białorusi, który stosując ramieniem chwyt duszący za szyję spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego skutkujący jego śmiercią (sygn. akt II AKa 67/22).

W dniu 4 sierpnia 2022r., godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  kobiety, która usiłowała dokonać zabójstwa konkubenta (sygn. akt II AKa 92/22).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022r. (sygn. akt III K 83/21) uniewinniający oskarżonego mężczyznę od zarzutu nakłaniania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia byłej żony i byłej teściowej.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 63/22 dotyczącej nakłaniania do zabójstwa odroczył wydanie wyroku do dnia 22.07.2022 r. godz. 11.00 s. IV.

W dniu 20 lipca 2022r., godz.12:00 s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę mężczyzny urodzonego w Algierii, któremu prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 211 kk w zw. z art. 64 § 1 kk polegającego na tym, że w okresie od 24 września 2019r. do 6 listopada 2019r. w ustalonym miejscu w Polsce nakłaniał ustaloną osobę do popełnienia zbrodni pozbawienia życia jego byłej żony i byłej teściowej,  w celu ułatwienia mu uprowadzenia z Polski, wbrew woli matki, nie mającej ukończonych lat 15, córki, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne.

Apelacje od wyroku złożył prokurator.