Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 21 grudnia 2023r., godz. 10.15, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna odroczoną w dniu 19 września 2023r., sprawę dotyczącą mężczyzny biorącego udział w wyłudzeniu pieniędzy metodą na wnuczka (sygn. akt II AKa 42/23).

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie III  K 34/22 orzekł wobec oskarżonego karę łączną 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych z pkt I a/o kwoty 222 000 zł.

Apelację od tego wyroku złożyli prokurator i obrońca oskarżonego. Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody w wysokości 38 000 zł i 41 500 zł i 2300 Euro na rzecz pokrzywdzonych z pkt II i II a/o. Obrońca oskarżonego wniósł o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów, a w sytuacji nie podzielenia zarzutów dotyczących uniewinnienia o wymierzenie oskarżonemu  kary łącznej w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  dniu 11 grudnia 2023 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie II K 142/22 skazujący dwóch oskarżonych na kary 12 i 15 lat pozbawienia wolności, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia mężczyzny dokonali jego pobicia, które skutkowało śmiercią.

Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów i argumentacji zawartych w apelacjach obrońców oskarżonych. Sąd Okręgowy prawidłowo przyjął, że oskarżeni zadali pokrzywdzonemu z dużą siłą liczne uderzenia pięściami oraz kopali go obutymi stopami po głowie, szyi oraz tułowiu, na skutek czego doznał on licznych obrażeń ciała w postaci rozległych sińców i otarć naskórka na twarzy oraz bocznych powierzchniach głowy z objęciem małżowin usznych, dwóch niewielkich ran tłuczonych powieki górnej prawej, rozległych ran tłuczono-szarpanych tylnych powierzchni małżowin usznych, dwóch ran tłuczonych przedniej powierzchni lewej małżowiny usznej, licznych ran tłuczonych i rozległego wylewu krwi w śluzówce obu warg, rozległych podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej głowy i obu mięśni skroniowych, krwiaka podtwardówkowego i podpajęczynówkowego z krwotokiem do układu komorowego mózgu, złamania chrząstki tarczowej krtani z wylewami krwi w mięśniach i śluzówce, niewielkich otarć naskórka na tułowiu, złamania dwóch prawych żeber, lewostronnego krwiaka zaotrzewnowego, niewielkich pęknięć miąższu lewej nerki, sińców i otarć naskórka na kończynach górnych, obrzęku lewej nerki, sińców i otarć naskórka na lewej kończynie dolnej, które to obrażenia skutkowały jego śmiercią tego samego dnia.

Sąd wskazał, iż kwestia zamiaru powinna być oceniania przede wszystkim przy uwzględnieniu okoliczności działania oraz jego następstw. Brutalność działania i sposób pobicia w ocenie Sądu Apelacyjnego, musiała być oceniona w kategorii działania w celu spowodowania śmierci. Natomiast wyjaśnienia oskarżonych, w których wzajemnie przerzucali się odpowiedzialnością za przedmiotowy czyn, przyznając się jedynie do zadania pokrzywdzonemu jednego uderzenia czy jednego kopnięcia nie znalazły odzwierciedlenia w zabranym materiale dowodowym m.in. w relacji świadka, który w sposób niebudzący wątpliwości opisał sposób, ilość i umiejscowienie zadawanych uderzeń i kopnięć oraz we wnioskach zawartych w opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. 

Sąd podkreślił, iż z uwagi na charakter uderzeń i kopnięć, umiejscowienie ich w okolicach głowy, uwzględniając przy tym wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego, nie sposób przyjąć w realiach niniejszej sprawach nieumyślnego skutku w postaci śmierci człowieka i zakwalifikować przedmiotowy czyn z art. 158 § 1 i 3 k.k., o co wnosiła obrona. W ocenie Sadu Apelacyjnego ustalenia w zakresie wymiaru kary były prawidłowe.

Wyrok jest prawomocny.

W dniu 11 grudnia 2023 r. godz.12:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą dwóch oskarżonych, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia mężczyzny dokonali jego pobicia, które skutkowało jego śmiercią. (sygn. akt II AKa 151/22).

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie II K 142/22 w ramach zarzucanego dwóm oskarżonym czynu uznał ich winnych tego, że w nocy z 04 czerwca 2022 r. na 05 czerwca 2022r. w Olsztynie działając wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia mężczyzny wielokrotnie z dużą siłą bili go pięściami oraz kopali obutymi stopami po głowie, szyi oraz tułowiu, na skutek czego doznał on obrażeń ciała w postaci rozległych sińców i otarć naskórka na twarzy oraz bocznych powierzchniach głowy z objęciem małżowin usznych, dwóch niewielkich ran tłuczonych powieki górnej prawej, rozległych ran tłuczono-szarpanych tylnych powierzchni małżowin usznych, dwóch ran tłuczonych przedniej powierzchni lewej małżowiny usznej, licznych ran tłuczonych i rozległego wylewu krwi w śluzówce obu warg, rozległych podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej głowy i obu mięśni skroniowych, krwiaka podtwardówkowego i podpajęczynówkowego z krwotokiem do układu komorowego mózgu, złamania chrząstki tarczowej krtani z wylewami krwi w mięśniach i śluzówce, niewielkich otarć naskórka na tułowiu, złamania dwóch prawych żeber, lewostronnego krwiaka zaotrzewnowego, niewielkich pęknięć miąższu lewej nerki, sińców i otarć naskórka na kończynach górnych, obrzęku lewej nerki, sińców i otarć naskórka na lewej kończynie dolnej, które to obrażenia skutkowały jego śmiercią w dniu 05 czerwca 2022 r., przy czym jeden z oskarżonych zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i czyn ten zakwalifikował względem niego jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. a względem drugiego z oskarżonych jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.  Sąd wymierzył pierwszemu oskarżonemu karę 15 lat pozbawienia wolności, zaś drugiemu karę 12 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł, iż obaj oskarżeni powinni odbywać kary pozbawienia wolności w zakładach karnych w których prowadzona jest terapia w zakresie uzależnienia od alkoholu. Apelację od tego wyroku wnieśli obrońcy.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 1 grudnia 2023 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 22 marca 2022 r.(sygn. akt II 54/18) w ten sposób, że uniewinnił trzech oskarżonych, a czwartemu oskarżonemu wymierzył karę 15 lat pozbawienia wolności.

W sprawie dotyczącej mężczyzny, który jest oskarżony o zabójstwo żony i teściowej nad którymi się znęcał wyznaczono nowy termin rozprawy na dzień 18 stycznia 2024 r., godz.9.00 s. IV  (sygn. akt II AKa 210/23).

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 6 grudnia 2023 r. o godz. 09:00, s. IV rozpozna sprawę  dotyczącą pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem mężczyzny oraz jego zabójstwa dokonanego w 1999 roku.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 28 listopada 2023 r. po rozpoznaniu sprawy z powodu apelacji wniesionych przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej i obrońców oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku  z dnia 16 lutego 2023 r. sygn. akt III K 108/22 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie 4 wyroku łączną kwotę niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalił na 238.000 złotych, a w miejsce kwoty 83.000 (pieniędzy wypłaconych w bankomacie) przyjął 98.000 oraz wskazał, że do wypłacenia pieniędzy w bankomacie doszło od 5 do 11 listopada. W związku z powyższymi ustaleniami orzeczoną na rzecz jednej z pokrzywdzonych kwotę tytułem obowiązku naprawienia szkody podwyższył do 230.000 złotych. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze oraz kosztami wynagrodzenia pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej obciążył oskarżonego.

W dniu 8 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji obrońcy i prokuratora w sprawie AKa 165/23 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 1 marca 2023 r. sygn. akt II K 34/22 w ten sposób, że podwyższył orzeczoną karę pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 k.k. do 20 lat. Sędzia sprawozdawca podał, że zbrodnia została dokładnie zaplanowana, przygotowana oraz wykonana z zimną krwią przez oskarżonego, który kolejno wyrzucił ciało mężczyzny do jeziora, w związku z czym orzeczona przez Sąd I instancji kara pozbawienia wolności w wymiarze 15 lat była rażąco łagodna.

W dniu 30 listopada 2022 r. godz. 12.00 s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny, który dokonał zabójstwa żony i teściowej nad którymi się znęcał (sygn. akt II AKa 210/23).