Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 181/20 dotyczącej przywłaszczenie leasingowanych samochodów odroczył wydanie wyroku do dnia 15 kwietnia 2021 r., godz. 13.00., s. IV.

Nowy termin rozprawy w sprawie dotyczącej przywłaszczenie leasingowanych samochodów
W dniu 8 kwietnia 2021r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się ponownie sprawą dotyczącą oskarżenia o przywłaszczenie leasingowanych samochodów (sygn. akt II AKa 181/20). W grudniu 2020r. rozprawa odwoławcza została odroczona z uwagi na konieczność wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 220/20 dotyczącej zabójstwa konkubenta odroczył wydanie wyroku do dnia 15 kwietnia 2021 r., godz. 11.15., s. III.

W dniu 1 kwietnia 2021r., godz. 11.). S. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą zabójstwa (sygn. akt II Aka 220/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 213/20 dotyczącej nielegalnego „przemytu” ludzi przez granicę odroczył wydanie wyroku do dnia 13 kwietnia 2021 r., godz. 15.00, s. IV

W dniu 30 marca 2021r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku  zajmie się sprawą obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, którego Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał za winnego tego, że w okresie od co najmniej czerwca 2014 r do co najmniej 11.10.2015 r brał udział i kierował, wspólnie z inną osobą,  zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terenie Warszawy oraz  Rosji i tzw. krajów bałtyckich, tj. Estonii, Łotwy i Litwy oraz Niemiec, Francji, Słowacji, Czech i Austrii, składającej się z obywateli Polski i Rosji, zajmującą się organizowaniem nielegalnego przewozu i przekraczania granicy RP obcokrajowcom bez wymaganych uprawnień, m.in. dla obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej i obywateli Wietnamu.
Ponadto mężczyzna został skazany za popełnienie szeregu przestępstw z art. 264 § 3 k.k. polegających na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy Polski przez cudzoziemców.
Oskarżonemu wymierzono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączna grzywny w wymiarze 400 stawek dziennych po 100 zł oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw .
Prokurator zaskarżył wyrok co do kary, zaś obrońca oskarżonego kwestionuje jego winę.
Sprawa ma sygnaturę II AKa 213/20.

Rozpoznając ponownie sprawę dotyczącą nielegalnego finansowania działalności terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego (sygn.. akt II AKa 147/20) Sąd Apelacyjny dostrzegł potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego i powołał w charakterze eksperta analityka Ośrodka Studiów Wschodnich do przeprowadzenia analizy zarejestrowanych w trakcie kontroli operacyjnej rozmów prowadzonych przez oskarżonych a przetłumaczonych na etapie postepowania sądowego celem ustalenia, przy uwzględnieniu specyfiki społeczno-religijnej uwarunkowań geopolitycznych regionu, kto mógł być faktycznym beneficjentem pomocy materialnej udzielonej przez oskarżonych.

W dniu 18 marca 2021r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się ponownie sprawą mężczyzn narodowości czeczeńskiej oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz gromadzenie w jej ramach funduszy na finansowanie działalności terrorystycznej w związku z działaniami tzw. Państwa Islamskiego (sygn. akt II AKa 147/20).

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji w sprawie dotyczącej pobicia na ul. Poleskiej w Białymstoku (sygn. akt II AKa 198/20).