Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz.12:00  na sali nr IV rozpozna sprawę przedsiębiorcy, który w trakcie trwania pandemii, na zlecenie kobiety i mężczyzny, zorganizował uroczystość weselną  (sygn. akt II AKa 68/22).

W dniu 4 sierpnia 2022r., godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie o sygn. akt  II K 47/21, który uznał oskarżoną winną usiłowania zabójstwa w ten sposób, że ustalił, iż oskarżona dobrowolnie odstąpiła od dokonania czynu zabronionego określonego w art. 148 §1 k.k. oraz zapobiegła skutkowi stanowiącemu znamię tego czynu i z tą zmianą czyn ten zakwalifikował z art. 156 §1 pkt 2 k.k. i wymierzył jej karę 1  roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W dniu 11 sierpnia 2022r., godz. 10:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  mężczyzny - obywatela Republiki Białorusi, który stosując ramieniem chwyt duszący za szyję spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego skutkujący jego śmiercią (sygn. akt II AKa 67/22).

W dniu 4 sierpnia 2022r., godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  kobiety, która usiłowała dokonać zabójstwa konkubenta (sygn. akt II AKa 92/22).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022r. (sygn. akt III K 83/21) uniewinniający oskarżonego mężczyznę od zarzutu nakłaniania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia byłej żony i byłej teściowej.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 63/22 dotyczącej nakłaniania do zabójstwa odroczył wydanie wyroku do dnia 22.07.2022 r. godz. 11.00 s. IV.

W dniu 20 lipca 2022r., godz.12:00 s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę mężczyzny urodzonego w Algierii, któremu prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 211 kk w zw. z art. 64 § 1 kk polegającego na tym, że w okresie od 24 września 2019r. do 6 listopada 2019r. w ustalonym miejscu w Polsce nakłaniał ustaloną osobę do popełnienia zbrodni pozbawienia życia jego byłej żony i byłej teściowej,  w celu ułatwienia mu uprowadzenia z Polski, wbrew woli matki, nie mającej ukończonych lat 15, córki, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne.

Apelacje od wyroku złożył prokurator.

W dniu 12 lipca  2022r., godz.10:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzn, którzy podczas zgromadzenia publicznego nawoływali do nienawiści na tle różnic narodowościowych.  (sygn. akt II AKa 34/22).Siedmiu mężczyznom prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 119§1 kk w zb. z art. 256§1 kk w zw. z art. 11§2 kk
Sąd Okręgowy w Białymstoku w ramach zarzucanych czynów uznał  jednego z mężczyzn  za winnego tego, że 16 kwietnia 2016 r. w Białymstoku, podczas przemarszu zorganizowanego w ramach zgromadzenia publicznego odbywającego się z okazji obchodów 82 rocznicy powstania Obozu Narodowo Radykalnego, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z powodu przynależności narodowej stosował  groźbę bezprawną wobec grupy osób narodowości żydowskiej w ten sposób, że jeden z nich korzystając z nagłośnienia zainicjował hasło: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć Syjoniści”, które następnie, zgodnie z jego intencją, zostało powtórzone przez innych uczestników marszu, nawołując tym samym publicznie do pozbawienia życia osób tej narodowości, a także do nienawiści na tle różnic narodowościowych, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, i za ten czyn skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności.
Drugi z mężczyzn został skazany za to, że 16 kwietnia 2016 r. w Białymstoku, podczas przemarszu zorganizowanego w ramach zgromadzenia publicznego odbywającego się z okazji obchodów 82 rocznicy powstania Obozu Narodowo Radykalnego, działając wspólnie i w porozumieniu w innymi osobami, z powodu przynależności narodowej stosował groźbę bezprawną wobec grupy osób narodowości żydowskiej w ten sposób, że po zainicjowaniu przez jednego z uczestników marszu hasła: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć Syjoniści”, powtórzył je wykrzykując wraz z innymi uczestnikami marszu, nawołując tym samym publicznie do pozbawienia życia osób tej narodowości, a także do nienawiści na tle różnic narodowościowych, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego i za to Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawiesił warunkowo na okres próby wynoszący 2 lata.
Pozostałych pięciu mężczyzn Sąd Okręgowy uniewinnił od popełnienia zarzucanemu im czynu.
Sąd odwoławczy rozpozna apelację  prokuratora (złożoną na korzyść oskarżonych), obrońców oskarżonych i pełnomocnika posiłkowego.

W dniu 14 lipca  2022r., godz.10:15  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę mężczyzny, który wylał na głowę kobiety denaturat i  podpalił (sygn. akt II AKa 59/22).
Mężczyźnie prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Sąd Okręgowy w Białymstoku tego mężczyznę uznał za winnego tego, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku, pomiędzy godz. 14.00-15.00, w lokalu mieszkalnym w Gołdapi dokonał uszkodzenia ciała  kobiety w ten sposób, że wylał na jej głowę denaturat, a następnie podpalił, powodując u niej obrażenia ciała w postaci oparzeń termicznych II i III stopnia głowy, szyi, tułowia, prawego przedramienia, rąk oraz twarzy, łącznie 27 % powierzchni ciała, wskutek czego pokrzywdzona doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary popełnił umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, i za to na skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności.
Sąd odwoławczy rozpozna apelację  obrońcy oskarżonego.