Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 7 marca 2023r. z powodu usprawiedliwionej nieobecności sędziego sprawozdawcy postanowił odroczyć publikację wyroku do dnia 21 marca 2023 roku, godzina 14:30, sala V.

W dniu 23 marca 2023r. o godz. 8.30 s. V Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna  sprawę  I ACa 298/21 przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń o odszkodowanie, odroczoną w dniu 22 czerwca 2022r. z uwagi na dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w  dniu 1 marca 2023r., z uwagi na zawiłość sprawy, odroczył wydanie wyroku w sprawie II AKa 133/22 do dnia 9 marca 2023 r., godz. 14.00, sala IV.

7 marca 2023r. o godz. 13.00, s. V, odbędzie się publikacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  w sprawie  I ACa 320/22 dotyczącej  powództwa Powiatu P. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie  przeciwko autorom strony internetowej www.a.....pl.

Powiat P. wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie przeciwko 3 osobom - autorom strony internetowej, na której utworzono interaktywną mapę Polski nazwaną „Atlasem nienawiści”.

Wniósł o zobowiązanie każdego z pozwanych z osobna do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych powoda poprzez:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 13 lutego 2023r zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z  dnia 14 lipca 2022 roku (sygn. akt II K 51/22).

Sąd Apelacyjny w dniu 7 lutego 2023r., z uwagi na zawiły charakter sprawy, odroczył wydanie wyroku do dnia 13  lutego 2023 r., godz. 11.30, s. IV w sprawie  dotyczącej  napadu na olsztyński oddział spółki zajmującej się kryptowalutami i złotem inwestycyjnym i próbie zabójstwa trzech osób (sygn. akt II AKa 154/22).

W dniu 8 lutego 2023r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna odroczoną sprawę o sygn. akt  II AKa 133/22 dotyczącą oskarżonej, która nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2021r. sygn. akt II K 18/17,

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 7 lutego 2023r. o godz. 10:30 s. IV rozpozna apelację Prokuratora i obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z  dnia 14 lipca 2022 roku (sygn. akt II K 51/22), którym skazał oskarżonego na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w dniu 31 stycznia 2023r., z uwagi na zawiły charakter sprawy,  odroczył wydanie wyroku do dnia 9 lutego 2023 r., godz. 13.30, s. IV w sprawie  dotyczącej dwóch mężczyzn, którzy wspólnie i w porozumieniu, na trasie Szeszki – Cimochy gmina Wieliczki, dokonali zabójstwa mężczyzny w zamiarze ewentualnym (sygn. akt II AKa 180/22).