Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 21 marca 2023r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku z  uwagi na dalszą usprawiedliwioną nieobecność Sędziego referenta otworzył zamkniętą rozprawę na nowo i odroczył rozpoznanie sprawy na dzień 19.04.2023r. godz. 14:00 sala V.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 marca 2023r. godz. 09:00, s. IV rozpozna sprawę  dotyczącą zabójstwa matki.

Sprawa dotyczy mężczyzny, któremu zarzucano, że w dniu 3 sierpnia 2021 roku w Giżycku w mieszkaniu działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia matki dusząc ją rękoma doprowadził do zagardlenia w przebiegu zadławienia, a także uderzając po całym ciele, w tym w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej pięściami i kopiąc spowodował obrażenia ciała w postaci licznych podbiegnięć krwawych w obrębie głowy, szyi i klatki piersiowej oraz kończyn dolnych i górnych czym doprowadził do nagłej i gwałtownej śmierci pokrzywdzonej w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej gwałtownym uduszeniem poprzez zagardlenie przez zadławienie, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 9 marca 2023r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt II K 18/17 skazujący kobietę na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 20.000 złotych. Ponadto orzekł środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z rozliczaniem finansowo-księgowym w placówkach edukacyjnych na okres 5 (pięciu) lat oraz obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 1.174.012,92

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 7 marca 2023r. z powodu usprawiedliwionej nieobecności sędziego sprawozdawcy postanowił odroczyć publikację wyroku do dnia 21 marca 2023 roku, godzina 14:30, sala V.

W dniu 23 marca 2023r. o godz. 8.30 s. V Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna  sprawę  I ACa 298/21 przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń o odszkodowanie, odroczoną w dniu 22 czerwca 2022r. z uwagi na dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w  dniu 1 marca 2023r., z uwagi na zawiłość sprawy, odroczył wydanie wyroku w sprawie II AKa 133/22 do dnia 9 marca 2023 r., godz. 14.00, sala IV.

7 marca 2023r. o godz. 13.00, s. V, odbędzie się publikacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  w sprawie  I ACa 320/22 dotyczącej  powództwa Powiatu P. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie  przeciwko autorom strony internetowej www.a.....pl.

Powiat P. wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie przeciwko 3 osobom - autorom strony internetowej, na której utworzono interaktywną mapę Polski nazwaną „Atlasem nienawiści”.

Wniósł o zobowiązanie każdego z pozwanych z osobna do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych powoda poprzez:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 13 lutego 2023r zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z  dnia 14 lipca 2022 roku (sygn. akt II K 51/22).

Sąd Apelacyjny w dniu 7 lutego 2023r., z uwagi na zawiły charakter sprawy, odroczył wydanie wyroku do dnia 13  lutego 2023 r., godz. 11.30, s. IV w sprawie  dotyczącej  napadu na olsztyński oddział spółki zajmującej się kryptowalutami i złotem inwestycyjnym i próbie zabójstwa trzech osób (sygn. akt II AKa 154/22).