Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Okręgowy w Białymstoku będzie musiał ponownie, dokładnie i wszechstronnie ocenić poszlaki, na których oparł się uznając Andrzeja K. za winnego zabójstwa rtęcią teściowej, narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia pozostałych członków rodziny żony oraz zniszczenia ich mienia, a dopiero potem wymierzyć mu karę. Tak przyjął w wyroku Sąd Apelacyjny (II AKa 203/13).

Dnia 22 listopada 2013r. o godzinie 1200 na sali nr IV (II AKa 203/13) Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie Andrzeja K., oskarżonego m.in. o okrutne zabójstwo teściowej.

„Twoje alimenty nasza wspólna sprawa" – pod takim hasłem odbędzie się w dniu 20 listopada 2012r. III Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Ma on na celu poszerzanie wiedzy o egzekucji należności alimentacyjnych.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 lutego 2013 roku wobec dziesięciu oskarżonych. W tym co do dziewięciu z nich uznał, odmiennie niż przyjął Sąd pierwszej instancji, że przemyt papierosów nie był procederem dającym im stałe dochody. W rezultacie dwóm mężczyznom wymierzył łagodniejsze kary. W pozostałym zakresie wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy (II AKa 210/13).

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 10 maja 2013r. wobec uniewinnionego Andrzeja K. i w tym zakresie przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Co do pozostałych dwóch oskarżonych zaskarżony wyrok utrzymał w mocy (II AKa 147/13).

Dnia 6 listopada 2013 r. o godzinie 900 na sali nr IV (II AKa 210/13) Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą 32 mężczyzn, oskarżonych m.in. o udział w grupie przestępczej, która dostarczała papierosy pochodzące z przemytu z Rosji do Niemiec.

Andrzej K. okrutnie zabił teściową. Potem chciał zabić innych członków rodziny żony. Zniszczył ich mienie: przeciął wężyk z wodą do spłuczki w łazience, wsypał piasek do zbiornika oleju w aucie. Dwa razy spowodował pożar domu. Podłożył bombę pod łóżko teścia. Podsłuchiwał kuzynów, jak również przełożonych w pracy. Tak utrzymują w apelacjach prokurator i oskarżyciele posiłkowi. Zdaniem obrońcy oskarżony jest niewinny. Założył jedynie podsłuch w pracy. Sprawę rozstrzygnie Sąd Apelacyjny

dnia 19 listopada 2013r. o godzinie 900 na sali nr IV (II AKa 203/13).

Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki z o.o. w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 3 października 2012r. w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie (I A Ca 902/12).

Dnia 29 października 2013 roku o godzinie 10.00 na sali nr IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę przeciwko trójce oskarżonych o znieważenie i pobicie mieszkańca Olsztyna z powodu jego koloru skóry (III AKa 147/13).