Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Dnia 5 lipca 2013r. o godzinie 930, na sali nr II Sąd Apelacyjny będzie rozpatrywał apelacje pozwanych SP Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku oraz dziennikarki autorki książki pt: „Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945r.” w sprawie o ochronę dóbr osobistych powoda jednego z bohaterów publikacji (I A Ca 829/12).

Wyrok w sprawie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie i Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podlaskiemu zostanie ogłoszony w dniu 21 czerwca 2013r. o godz. 13.00 na sali II (I ACa 205/13).

Dnia 7 czerwca 2013r. o godzinie 1130, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży w sprawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie i Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podlaskiemu o zapłatę (I ACa 205/13).

Sąd Apelacyjny zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2012r.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przeciwko jej byłemu członkowi o ochronę dóbr osobistych (IIIAUa 182/13).

Dnia 24 maja 2013r. o godzinie 1300, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpatrzy apelację Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie w sprawie przeciwko jej byłemu członkowi o ochronę dóbr osobistych (IIIAUa 182/13). 

Dnia 23 maja 2013r. o godzinie 930, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację firmy z Krakowa w sprawie przeciwko Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku o zapłatę za wykonanie 2 kilometrów drogi (I ACa 162/13).

W sprawie pracownika i jednocześnie przewodniczącego komisji zakładowej NZZ „Solidarność” przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku Sąd Apelacyjny postanowił przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne (IIIAPa 1/13).

W dniu 24 kwietnia 2013 r. na sali nr I o godzinie 1400  Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie pracownika i jednocześnie przewodniczącego komisji zakładowej NZZ „Solidarność” przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku (IIIAPa 1/13).