Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny rozpatrzył sprawę obywateli polskich narodowości romskiej oskarżonych o handel dziećmi (II AKa 116/12). W toku procesu obrońca oskarżonych złożył do akt m.in. dokumentację z leczenia bezpłodności stwierdzonej u oskarżonej.

Sąd Apelacyjny odroczył bezterminowo sprawę białostockiej fabryki dywanów przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie  (I A Ca 268/13).

Dnia 9 lipca 2013r. o godz. 1400 na sali nr II Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie SP Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku i autorki książki pt: „Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” o ochronę dóbr osobistych jednego z bohaterów tej książki (I A Ca 829/12).

 

Dnia 5 lipca 2013 r. o godzinie 1230, na sali nr II będzie rozpatrywana apelacja białostockiej fabryki dywanów przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie  (I A Ca 268/12).

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 29 stycznia 2013r. skazujący pięciu oskarżonych za okrutne zabójstwo byłego wiceprezydenta Łomży (II AKa 107/13).

Sąd Apelacyjny zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 lutego 2013r. i zasądził od pozwanego SP Wojewody Podlaskiego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 144.597,53 zł z odsetkami od 15 czerwca 2012r. do dnia zapłaty. Oddalił apelację w pozostałym zakresie i orzekł o kosztach procesu (I ACa 205/13).

Sąd Apelacyjny przesunął publikację wyroku w sprawie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie i Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podlaskiemu na dzień 26 czerwca 2013r. na godz. 13.00, sala nr II (I ACa 205/13).

Dnia 26 czerwca 2013r. o godzinie 13.00 na sali nr IV Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie przeciwko pięciu oskarżonym, skazanym wyrokiem Sąd Okręgowy w Łomży z dnia 19 stycznia 2013r. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i w związku z rozbojem prezydenta Łomży (II AKa 107/13).

 

Handlowali dziećmi – utrzymuje prokuratura, skarżąc wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 marca 2013r., uniewinniający obywateli polskich narodowości romskiej w tym zakresie. Sprawę będzie rozstrzygał Sąd Apelacyjny 9 lipca 2013r. o godzinie 1030 na sali nr IV (IIAKa 116/13).