Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Dnia 14 lutego 2013 r. o godzinie 1200, na sali nr II będą rozpatrywane apelacje pozwanych SP Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku i autorki książki pt: „Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” w sprawie o ochronę dóbr osobistych powoda (I A Ca 829/12).

W dniu 6 lutego 2013 r. o godzinie 1200, na sali nr II odbędzie się sprawa przeciwko właścicielce psów, które zaatakowały jadącego rowerem powoda (I A Ca 810/12).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11.04.2012 r. i przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawę przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi przychodni w Pułtusku (IIIAKa 197/12).

Czy firma windykacyjna z Łodzi naruszyła dobra osobiste dłużnika? Taką sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny w Białymstoku dnia 31.01.2013 r. o godzinie  9.00 na sali nr II (IACa 793/12). 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I A Ca 717/12 oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 maja 2012 r., który oddalił powództwo, wytoczone przeciwko Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku i Lasom Państwowym Nadleśnictwu Dojlidy w Białymstoku.

Dnia 29 stycznia 2013 r. o godz. 12:30 na sali nr IV odbędzie się sprawa przeciwko głównej księgowej, jednocześnie członka zarządu jednej z białostockich spółek (III AKa 234/12). Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14.06.2012 r. skazał ją na łączną karę trzech lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie pieniędzy spółki w kwocie aż 1.208.672,81 zł oraz za zniszczenie dokumentów spółki. Sąd skazał również kasjerkę spółki na karę łączną jednego roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata za przywłaszczenie kwoty 31.841,27 zł. Obciążył także oskarżone obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej spółce.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29.06.2012r. i częściowo uniewinnił jednego z oskarżonych w sprawie wyłudzenia 300.000 zł dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelacje stron od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31.01.2012 r., który nakazał pozwanym przeproszenie powoda w Rzeczpospolitej i na blogu dziennika za opublikowanie w artykule z dnia 27.08.2009 r. pt. „Niezależność według prokuratury białostockiej” nieprawdziwych informacji, naruszających dobre imię i zaufanie publiczne do powoda i zasądził na jego rzecz od pozwanych 5.000 zł. (IACa 339/12).

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.07.2012 r. i przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawę o zwrot nakładów małżonków, zamieszkujących na działce obywatelki Niemiec (I ACa 697/12).