Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.07.2012 r. i przekazał temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawę o zwrot nakładów małżonków, zamieszkujących na działce obywatelki Niemiec (I ACa 697/12).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 lipca 2012r. i zasądził na rzecz kardiologa 156.026,98 zł odszkodowania za jego niewątpliwie niesłuszne aresztowanie (IIAKa 195/12). Poza tym Skarb Państwa ma zwrócić mu poniesione koszty zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 8 maja 2012r., uniewinniający Marka W. od zarzutu zabójstwa żony oraz Krzysztofa B. od zarzutu udzielenia pomocy koledze (IIAKa 185/12).

20 grudnia 2012 roku o godzinie 13.30, na Sali nr IV zostanie wydany wyrok w sprawie wyłudzenia 300.000 zł dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” (II AKa 195/12)

W dniu 10 stycznia 2013 r. o godzinie 930, na sali nr II będzie rozpoznana sprawa przeciwko Powiatowi Białostockiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku i Lasom Państwowym Nadleśnictwu Dojlidy w Białymstoku (I A Ca 717/12).

Dnia 18 grudnia 2012 r. o godzinie 13.00 na sali nr IV Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie przeciwko Markowi W., uniewinnionemu wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 8 maja 2012 r. od zarzutu zabójstwa żony oraz Krzysztofowi B., także uniewinnionemu w związku z zarzutem udzielenia pomocy koledze (IIAKa 185/12).

24 stycznia 2013 r. o godzinie 9.00 na sali nr IV odbędzie się sprawa przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi przychodni lekarskiej w Pułtusku, którzy zostali skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11.04.2012 r. na kary łączne: po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i grzywny, m.in. za wyłudzenie od Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz przychodni kwot: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, których w rzeczywistości nie przeprowadzono oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których także nie wykonano (IIIAKa 197/12).

Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (III AKa 234/12) wpłynęła sprawa przeciwko głównej księgowej, jednocześnie członka zarządu jednej z białostockich spółek, którą Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14.06.2012 r. skazał na łączną karę trzech lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie pieniędzy spółki w kwocie aż 1.208.672,81 zł oraz za zniszczenie dokumentów spółki. Sąd skazał również kasjerkę spółki na karę łączną jednego roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata za przywłaszczenie kwoty 31.841,27 zł. Obciążył także oskarżone obowiązkiem naprawienia szkody.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok pierwszej instancji w sprawie dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednocześnie radnego Miasta Ostrołęki oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w tym mieście, wytoczonej przeciwko Czesławowi R. W. (I A Ca 100/12).