Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 20 listopada 2012 r. na sali nr II o godzinie 10.20 odbędzie się sprawa wytoczona przez właściciela jednej z agencji muzycznych przeciwko innym przedstawicielom białostockiej branży muzycznej o ochronę dóbr osobistych i zapłatę (I ACa605/12).

20 listopada 2012 roku na sali nr I o godzinie 9:50 będzie kontynuowana sprawa z powództwa byłego trenera przeciwko „Jagiellonii” Białystok Sportowej Spółce Akcyjnej (IIIAPa 8/12).

Sprawa, w której postawiono oskarżonym zarzuty udziału w  grupie przestępczej o nazwie IV Edycja (II Aka 217/12) zostanie rozpoznana w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00 na sali nr IV.

Na 13 grudnia 2012 roku, godzinę 1000 został wyznaczony nowy termin rozprawy w sprawie II Aka 194/12. Sprawa ta dotyczy nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych. Rozprawa odbędzie się na sali nr IV.

W dniu 30.10.2012r., o godz. 9.00, sala nr IV zostanie rozpoznana apelacja obrońcy oskarżonego, który został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę 10 lat pozbawienia wolności za to, że w dniu 2 października 2010 roku w Białymstoku na posesji przy ul. Pułaskiego usiłował dokonać rozboju na właścicielu kantoru wymiany walut. Sąd Okręgowy ustalił, że oskarżony grożąc pistoletem śrutowym, zażądał wydania pieniędzy, a gdy pokrzywdzony zaczął mu się opierać, użył wobec niego ręcznego miotacza gazu oraz uderzył nasadą pistoletu w okolice oka, powodując u napadniętego lekkie obrażenia ciała.

    W dniu 25.10.2012r., o godz. 13.00, sala nr IV zostanie rozpoznana apelacja obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych.

    W sprawie „Grosika” w dniu 22 listopada 2012 roku o godz. 9.00 na sali nr IV odbędzie się rozprawa odwoławcza, podczas której zostaną rozpoznane apelacje prokuratora oraz obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

   Apelacja pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie dotyczącej wygranej w programie Polsatu „7420 Milion od Zaraz” zostanie rozpoznana w dniu 20 września 2012 r., o godzinie 10.30, na sali nr II.

W dniu 06.09.2012r. o godz. 11.10, sala nr IV zostanie rozpoznana sprawa, w której Sąd Okręgowy w Białymstoku na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z 18.10.2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów stwierdził, że Stanisław K. w dniu 13 stycznia 2008r., jako radny Rady Miejskiej w Suwałkach złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Jednocześnie orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego na okres lat 3 oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. pkt 2 – 54 ustawy na ten sam okres.