Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 8 listopada  2012 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odrzucił apelację huty szkła w Białymstoku w części obejmującej wniosek o rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste działki położonej przy ul. Ks. Syczewskiego w Białymstoku. W pozostałej części oddalił jej środek zaskarżenia. Powódka ma także zwrócić Skarbowi Państwa Prokuratorii Generalnej koszty procesu za drugą instancję (I A Ca 51/13).

 

Dnia 10 kwietnia 2013r. o godzinie 1130, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w sprawie z powództwa Gminy Miasto Ostrołęka o ustalenie nieważności umów (IACa 58/13) .

Dnia 5 kwietnia 2013r. o godzinie 1300, na sali nr II Sąd Apelacyjny rozpatrzy apelację białostockiej huty szkła w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie  (I A Ca 51/13).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację powodowej spółki z Zielonej Góry od wyroku Sąd Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wytoczonej przeciwko sprzedawcy alkomatów o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (I A Ca 20/13). Sąd drugiej instancji obciążył przy tym powódkę kosztami procesu pozwanego w kwocie 900 zł.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację pozwanego Portu Lotniczego w Szczytnie od wyroku Sąd Okręgowego w Olsztynie z 20 sierpnia 2012r. oraz zasądził od niego dla powodowej spółki niemieckiej 5 400 zł kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Dnia 26 marca 2013 r. o godzinie 930, na sali nr II Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą niemieckiej spółki z Essen wytoczoną przeciwko Portowi Lotniczemu w Szczytnie o zapłatę (I ACa 21/13).

Dnia 26 marca 2013 r. o godzinie 1200, na sali nr II będzie rozważana apelacja spółki z Zielonej Góry przeciwko sprzedawcy alkomatów w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (I A Ca 20/13).

Sąd Apelacyjny zawiesił postepowanie w procesie warszawskiej spółki przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie  (I A Ca 902/12) do czasu zakończenia innego postępowania, które może mieć wpływ na wynik niniejszej sprawy.