Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Wyrok w sprawie właściciela agencji muzycznej przeciwko innym przedstawicielom białostockiej branży muzycznej o ochronę dóbr osobistych i zapłatę zostanie ogłoszony w dniu 29.11.2012 r. o godz. 13.00 na sali II (I ACa 605/12).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przeciwko właścicielom Agencji Finansowej „Grosik” do dnia 29 listopada 2012 r., godz. 13.30, sala IV (II AKa 115/12).

Dnia 20 grudnia 2012 r. o godzinie 12.00, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą tłumacza przysięgłego przeciwko wydawcy Rzeczpospolitej i redaktorowi tego dziennika o ochronę dóbr osobistych.

Orzeczenie w sprawie byłego trenera przeciwko „Jagiellonii” Białystok Sportowej Spółce Akcyjnej (IIIAPa 8/12) ogłoszone zostanie w dniu 30.11.2012 r. o godzinie 14.00 na sali nr I.

Dnia 4 grudnia 2012 r. o godzinie 10.30 na sali nr II będzie rozpatrywana sprawa dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednocześnie radnego Miasta Ostrołęki oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w tym mieście przeciwko Czesławowi R. o ochronę dóbr osobistych (I A Ca 100/12).

Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wpłynęła sprawa przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi Przychodni w Pułtusku, którzy zostali skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11 kwietnia 2012 roku na kary łączne po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i grzywnę, m.in. za wyłudzenie od Narodowego Funduszu Zdrowiana rzecz centrum medycznego kwot: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, których w rzeczywistości nie przeprowadzono oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których także nie wykonano.

W dniu 20 listopada 2012 r. na sali nr II o godzinie 10.20 odbędzie się sprawa wytoczona przez właściciela jednej z agencji muzycznych przeciwko innym przedstawicielom białostockiej branży muzycznej o ochronę dóbr osobistych i zapłatę (I ACa605/12).

20 listopada 2012 roku na sali nr I o godzinie 9:50 będzie kontynuowana sprawa z powództwa byłego trenera przeciwko „Jagiellonii” Białystok Sportowej Spółce Akcyjnej (IIIAPa 8/12).

Sprawa, w której postawiono oskarżonym zarzuty udziału w  grupie przestępczej o nazwie IV Edycja (II Aka 217/12) zostanie rozpoznana w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00 na sali nr IV.