Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Dnia 12 marca 2013 r. o godzinie 1130, na sali nr II będzie rozpatrywana apelacja spółki z o.o. w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie  (I A Ca 902/12).

Sąd Apelacyjny oddalił apelacje stron od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 5 września 2012r. zasądzającego od miasta Ostrołęka dla byłej gimnazjalistki 70 000 zł zadośćuczynienia za cierpienia wywołane pobiciem przez uczniów na terenie Zespołu Szkół w Ostrołęce.

Poza tym Sąd drugiej instancji zniósł koszty procesu (I A Ca 859/12).

Dnia 27 lutego 2013 r. o godzinie 930, na sali nr II będzie rozpoznana sprawa pobitej gimnazjalistki przeciwko Miastu Ostrołęka (I A Ca 859/12). Apelacje wniosły obie strony.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2012r.

Sąd Apelacyjny odroczył bezterminowo sprawę Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku i autorki książki pt: „Przerwane życiorysy – Obława Augustowska, lipiec 1945 r.” o ochronę dóbr osobistych jednego z bohaterów tej książki (I A Ca 829/12).

8000 zł zadośćuczynienia za pogryzienie przez psa –  tak orzekł Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r., obniżając tym samym kwotę 15 000 zł przyznaną powodowi przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia  31 sierpnia 2012 roku (I ACa 810/12).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie głównej księgowej oraz kasjerki białostockiej spółki (III AKa 234/12).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył do dnia 4 lutego 2013 r., godz. 12.15, sala IV ogłoszenie wyroku w sprawie (II AKa 234/12)

Wyrok w sprawie wytoczonej przeciwko firmie windykacyjnej o ochronę dóbr osobistych dłużnika zostanie ogłoszony w dniu 14 lutego 2013 r., o godzinie 14.00 na sali numer II (IACa 793/12).