Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Dnia 4 grudnia 2012 r. o godzinie 10.30 na sali nr II będzie rozpatrywana sprawa dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednocześnie radnego Miasta Ostrołęki oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w tym mieście przeciwko Czesławowi R. o ochronę dóbr osobistych (I A Ca 100/12).

Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wpłynęła sprawa przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi Przychodni w Pułtusku, którzy zostali skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11 kwietnia 2012 roku na kary łączne po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i grzywnę, m.in. za wyłudzenie od Narodowego Funduszu Zdrowiana rzecz centrum medycznego kwot: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, których w rzeczywistości nie przeprowadzono oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których także nie wykonano.

W dniu 20 listopada 2012 r. na sali nr II o godzinie 10.20 odbędzie się sprawa wytoczona przez właściciela jednej z agencji muzycznych przeciwko innym przedstawicielom białostockiej branży muzycznej o ochronę dóbr osobistych i zapłatę (I ACa605/12).

20 listopada 2012 roku na sali nr I o godzinie 9:50 będzie kontynuowana sprawa z powództwa byłego trenera przeciwko „Jagiellonii” Białystok Sportowej Spółce Akcyjnej (IIIAPa 8/12).

Sprawa, w której postawiono oskarżonym zarzuty udziału w  grupie przestępczej o nazwie IV Edycja (II Aka 217/12) zostanie rozpoznana w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00 na sali nr IV.

Na 13 grudnia 2012 roku, godzinę 1000 został wyznaczony nowy termin rozprawy w sprawie II Aka 194/12. Sprawa ta dotyczy nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych. Rozprawa odbędzie się na sali nr IV.

W dniu 30.10.2012r., o godz. 9.00, sala nr IV zostanie rozpoznana apelacja obrońcy oskarżonego, który został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę 10 lat pozbawienia wolności za to, że w dniu 2 października 2010 roku w Białymstoku na posesji przy ul. Pułaskiego usiłował dokonać rozboju na właścicielu kantoru wymiany walut. Sąd Okręgowy ustalił, że oskarżony grożąc pistoletem śrutowym, zażądał wydania pieniędzy, a gdy pokrzywdzony zaczął mu się opierać, użył wobec niego ręcznego miotacza gazu oraz uderzył nasadą pistoletu w okolice oka, powodując u napadniętego lekkie obrażenia ciała.

    W dniu 25.10.2012r., o godz. 13.00, sala nr IV zostanie rozpoznana apelacja obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie nienależnego uzyskania na podstawie nierzetelnych i podrobionych dokumentów dotacji w kwocie 300.000 złotych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz doprowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 300.000 złotych.

    W sprawie „Grosika” w dniu 22 listopada 2012 roku o godz. 9.00 na sali nr IV odbędzie się rozprawa odwoławcza, podczas której zostaną rozpoznane apelacje prokuratora oraz obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku.