Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Dostawa, montaż i uruchomienie 3 urządzeń rentgenowskich do prześwietlenia bagażu w sądach apelacji białostockiej.

Dostawa macierzy dyskowej, przeznaczonej do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Zapewnienie obsługi konferencji sędziów w postaci bazy
noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej w dniach 10-12 czerwca 2013
roku.

Dostawa 93 drukarek do drukowania okładek akt sądowych, przeznaczonych do sądów apelacji białostockiej.

Podkategorie