Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Dostawa 93 drukarek do drukowania okładek akt sądowych, przeznaczonych do sądów apelacji białostockiej.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Dostawa 2 zestawów  komputerowych klasy TEMPEST,  13 drukarek laserowych, 85 drukarek igłowych do drukowania okładek akt sądowych, 17 zestawów komputerów stacjonarnych , 6 komputerów przenośnych, 3 skanerów, 2 monitorów  oraz 2 przełączników sieciowych przeznaczonych do sądów apelacji białostockiej.

Podkategorie