Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 156/19 do dnia 24.03.2020 r., godz. 13.15, sala IV.

    W dniu 13 marca 21020r., godz. 12.30, s. II Sąd Apelacyjny rozpozna apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, oddalającego  powództwo o zakazanie naruszenia prawa ochronnego do słowno – graficznego znaku towarowego (sygn. akt I Aga 137/19).

W dniu 13 marca 21020r., godz. 12.00, s. II Sąd Apelacyjny zajmie się apelacją wniesioną przez pozwanego, tj. Skarb Państwa – Wojewodę Podlaskiego w sprawie z powództwa Województwa Podlaskiego (sygn. akt I ACa 728/19). Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę niemal 200 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku o około 10 tys. zł zmniejszył kwotę zasądzoną w
I instancji na rzecz powódki tytułem wyrównania należnej dotacji, oddalając w pozostałej zasadniczej części apelację pozwanej gminy od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce (sygn. akt I ACa 487/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 249/19 do dnia 12.03.2020 r., godz. 14.00, sala IV.

W dniu 5 marca 2020r., godz. 10.30, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mężczyzny, któremu prokurator zarzucił zabójstwo dwóch oraz usiłowanie zabójstwa trzeciej osoby (sygn. akt II AKa 249/19).

W dniu 5 marca 21020r., godz. 9.30, s. II Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dotacji dla niepublicznych przedszkoli (sygn. akt I ACa 487/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku warunkowo zawiesił na okres 2 lat wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec dwójki mężczyzn oskarżonych o napaść na dziennikarza – operatora Telewizji Polsat na terenie Puszczy Białowieskiej w lipcu 2017r. (sygn. akt II AKa 225/19). W pozostałym zakresie nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniesionych apelacji i zmiany wyroku sądu I instancji.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Z uwagi na wniosek oskarżonego o doprowadzenie go na rozprawę odwoławczą Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozprawę odroczył. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.